AVIO KARTE ZA SVE DESTINACIJE

 

EASYTRAVEL support Amadeus Global Travel Distribution System

Rezervacija avio karata: www.easytravel.co.rs

                                              office@easytravel.co.rs

 

New York
od 209 eur
Los Angeles
od 368 eur
Vancouver
od 659 eur
Chicago
od 429 eur
Barcelona
od  24  eur
London
od  19  eur
Paris
od  19  eur
Milano
od  16  eur
Rome
od  16  eur
Podgorica
od  44  eur
Peking
od 329 eur
Moscow
od  99  eur
St. Petersburg
od 105 eur
Dubai
od 179 eur
Madrid
od  99  eur
Amsterdam
od  57  eur
Zurich
od  89  eur
Frankfurt
od  13  eur
Istanbul
od  49  eur
Copenhagen
od  34  eur
Sidney
od 995 eur
Melbourne
od 995 eur
Prague
od  51  eur
Vienna
od  99  eur
Oslo
od  73  eur
Rio De Janeiro
od 828 eur
Buenos Aires
od 828 eur
Tokyo
od 590 eur
Singapore
od 439 eur
   
   
   
   
     
 

AVIO KARTE

Avio karta je Ugovor o prevozu izmedju prevozioca i putnika i ne prenosiva je na drugo lice.Svaka avio karta važi za prevoz godinu dana od datuma početka putovanja ili, ukoliko nijedan deo karte nije iskorišćen, od datuma njenog izdavanja, osim ukoliko drugačije nije navedeno u karti, uslovima prevoza ili propisima prevozioca
Avio karta ne mora da važi i prevozilac ne mora da je prizna ukoliko nije iskorišćen prvi deo putovanja, a putnik želi da započne putovanje u mestu prekida putovanja ili ugovorenom mestu zaustavljanja.


ELEKTRONSKE  AVIO KARTE (e-ticket)


Većina avio kompanija već je ukinula papirne avio karte, a potpuno ukidanje papirnih karata u ovlasćenim IATA Agencijama nastupilo je 01. juna 2008.god.
Ukoliko ste kupili elektronsku avio kartu, ona je zapisana u elektronskom serveru avio kompanije i za putovanje (odnosno check-in) Vam je potrebna samo lična isprava. ITINERER (plan puta) koji dobijete kada kupite avio kartu je samo informacija o letovima na koje treba da se prijavite za putovanje.

Prednosti elektronske avio karte:

- elektronsku kartu ne možete izgubiti ili zaboraviti,
- informaciju o elektronskoj karti možete dobiti posredstvom e-mail-a ili SMS-a bez ličnog dolaska,
- izmene polaska ili još češće, izmene datuma ili vremena povratka, nisu više nikakav tehnički problem.

Refundacija avio-karte:

Refundacija avio karte (povraćaj sredstava) vrsi se u slučaju da je putnik odustao od putovanja ili je avio kompanija otkazala let. Vrši se isključivo na mestu gde je avio karta kupljena i po uslovima datim za odredjenu tarifu (u zavisnosti od tarife, refundacija može biti puna, uz plaćanje penala ili se ne može izvršiti). U slučaju otkazivanja leta od strane avio kompanije, vrši se puna refundacija.

Promena datuma putovanja:


Promena datuma putovanja se vrši na mestu gde je avio karta kupljena ili u avio kompaniji čija je karta izdata. U zavisnosti od tarife, može se izvršiti bez naknade, ili sa doplatom koja je definisana u uslovima tarife.

© copyright Design Studio29